20 – 26 september 2020 – Actieweek Stop wapenhandel naar Egypte

Stop wapenexport naar Egypte!
Stop de oorlog tegen migranten
Kom in actie: 20-26 september

Er zijn flyers, posters en een persbericht die gebruikt kunnen worden door lokale groepen. Aankondigingen van openbare lokale acties zullen hier bekend gemaakt worden!

Er is ook een facebook event

Aangekondigde acties:

* Huizen, donderdag 24 september – 11:30 uur: Picketline bij Thales Huizen: Stop wapenexport naar Egypte!
Ook een facebookevent

* Hengelo: zaterdag 26 september – 13-14 uur – Burgemeester Jansenplein – org: Enschede voor Vrede – zie: https://www.enschedevoorvrede.nl/vredesweek-2020/

* Eindhoven: ihkv het initiatief ‘Geef Wapens Geen Stem’ vragen lokale vredesactivisten aandacht van publiek en politiek voor de aanwezigheid van Thales in deze stad.

 

 

Recent gaf de regering een vergunning af voor een grote wapenexport naar Egypte. Wapenbedrijf Thales mag voor €114 miljoen radar- en commandosystemen leveren die in Duitsland ingebouwd worden in een fregat voor de Egyptische marine. Egypte is een land met duizenden politieke gevangenen, een gemuilkorfde pers, onvrije verkiezingen, veelvuldige mensenrechtenschendingen en een militaire regime. De Nederlandse regering heeft echter geen bezwaar tegen de order. We roepen daarom op om in de Vredesweek (20-26 september) een lokale actie te organiseren bij een van de Nederlandse vestigingen van Thales en te protesteren tegen wapenhandel naar Egypte.

Egypte is samen met oa bondgenoot Saoedi-Arabië betrokken bij de oorlog in Jemen. Het land is ook steeds actiever bij de oorlog in buurland Libië. Intussen verslechteren de verhoudingen met Turkije en Ethiopië.

Egyptische grensbewakers treden hard op tegen vluchtelingen en migranten, er zijn talloze meldingen van van geweld door de Egyptische kustwacht en marine. Er wordt regelmatig op vluchtelingen geschoten. De EU levert aan Egypte training, geld en materieel voor het tegenhouden van ‘illegale migranten’.

Thales levert de wapens voor oorlog en onderdrukking

Duitsland zal nog vijf fregatten aan Egypte leveren. Er is een groot risico dat Thales ook hiervoor radar- en commandosystemen zal leveren. Thales heeft ook in deze stad een vestiging. Wij eisen dat het bedrijf afziet van deze wapenexport, dat de regering de vergunning intrekt en zeker geen nieuwe vergunningen zal verstrekken.

Actieweek

In de week van 20 tot en met 26 september roepen we op tot actie tegen Thales. Organiseer een demonstratie, bannerdrop of iets anders strijdlustigs om te protesteren tegen de aankomende wapenexporten naar Egypte.

Thales heeft in Nederland op de volgende plekken locaties:
– Hengelo
– Huizen
– Eindhoven
– Delft
– Den Haag
– Amsterdam (Gemalto, onderdeel van Thales)

Er zijn flyers, posters en een persbericht die gebruikt kunnen worden door lokale groepen. Aankondigingen van openbare lokale acties zullen hier bekend gemaakt worden!

Geslaagd protest op 20 juni wereldvluchtelingendag

Afgelopen zaterdag vonden er in acht verschillende steden protesten plaats met de boodschap: REFUGEE LIVES MATTER!
Hieronder vind je wat korte verslagen uit de diverse plaatsen, met daarbij voorzover aanwezig links naar uitgebreidere verslagen, foto’s en/of video’s.

AMERSFOORT

Hier stonden een uur lang met 9 mensen op de Varkensmarkt in Amersfoort, dat is op zaterdag een van de drukste plekken. Er was drie keer door de gemeente gebeld dat er toch echt maar 10 mensen gedoogd werden, want ja: ‘het had op Facebook gestaan’. Het was een goede sfeer al liep het flyeren niet echt goed. Dat werd gedaan met een mondmasker en handschoenen om de flyers contactloos te kunnen overhandigen. De meeste mensen liepen echter door. Evengoed hopen ze daar een goed begin te hebben gemaakt voor weer wat meer activisme!

Zie ook: video bij De Stad Amersfoort

AMSTERDAM

In Amsterdam waren meer dan 200 mensen aanwezig op een kleurrijke en strijdbare bijeenkomst.
De toespraken veelal door vluchtelingen zelf uitgesproken waren emotioneel en onthullend over het vluchtelingenbeleid in Europa.
“Wij komen naar Europa door het optreden van Europa in onze landen. Dat moet stoppen. Vluchtelingen zijn mensen en geen mens is illegaal.”
“Voor een menswaardig vluchtelingenbeleid, Black Lives Matter, Refugees Lives Matter”. Een thema dat op alle 8 bijeenkomsten de boventoon voerde. Er werd niet alleen gesproken, ook gezongen en gedanst.
– Zie fotoverslag van Romy Click
– Speech van Abdulrazik Khamis van Doorbraak: video op facebook
– Live video (Watch Party) van Khalid Jone van We Are Here: post op facebook

ENSCHEDE

Alles bij elkaar waren er 27 mensen, van de Seebrücke groep uit Gronau, de maandelijkse vredeswake in Enschede en uit de kring van vluchtelingenwerk / werken met ongedocumenteerden. Ook bleven verschillende voorbijgangers een tijdje staan voor meer informatie of een gedachtewisseling.

LEIDEN

– Zie verslag van Unity
– Zie beeldverslag van Doorbraak: Deelnemers Leids “Refugee Lives Matter”-protest scanderen: “Stop met dat gekloot, nu bed bad brood!”
– Doorbraak heeft de tekst en video van de toespraak van Rayan Younis van het Leids Steunloket Migranten (LSM): “Wereldwijd zijn vluchtelingen het slachtoffer van de internationale maffia van machthebbers.”
– Video van de livestream: https://www.facebook.com/doorbraak.eu/videos/334596837529377/

ROTTERDAM

Hier hield een groep van 20 tot 30 mensen een demonstratie bij de grensgevangenis bij het vliegveld Rotterdam Airport. Er werd veel teruggezwaaid door de opgesloten vluchtelingen.
– Video van een korte livestream: https://www.facebook.com/gertjan.vandevaate/videos/3109265399152906/

TILBURG

Acht mensen met vier spandoeken op een zichtbare plek bij de ringweg bij de binnenstad. Er hebben twee Syrische vluchtelingen gesproken. Veel voorbijgangers en veel positieve reacties.
– Zie verslag van Ravotr: Solidariteitsprotest met vluchtelingen: meer van dit!

UTRECHT
In Utrecht waren er 50 mensen, een goed ontvangen speech. Het Domplein was de hele middag gereserveerd voor migrantenprotest. Speciaal aandacht was er voor de 500 weeskinderen uit Griekenland om die naar Nederland te halen waar tientallen gemeenten voor zijn. Nu nog daden van de nederlandse regering.
Het omringende publiek reageerde solidair en zeer positief.

WAGENINGEN
Er waren acht deelnemers met borden en spandoeken, op een goed zichtbare plek aan de rand van het centrum. Veel positieve reacties van voorbijgangers.

EINDHOVEN 
In Eindhoven werd op vrijdagmiddag in de wekelijkse Theetuin bij Omslag aandacht besteed aan Wereldvluchtelingendag. Leden van Poetry Circle 040 droegen gedichten voor. Ongeveer 30 mensen luisterden ook naar bizarre feiten over het Europees vluchtelingenbeleid. Er werden ervaringen, ideeën en plannen gedeeld. Wie dat nog niet gedaan had zocht op internet de petitie #500 kinderen. En na afloop waren bijna alle roze flyers door deelnemers meegenomen.

20 Juni, world refugeeday protest, oproep uit Leiden

* english below

Aanstaande zaterdag, zijn er in verschillende plaatsen protesten.

Een daarvan is in Leiden. Dit is hun video oproep!

De volledige lijst van protesten kun je hier vinden.

ENGLISH

Next Saturday, there are protests in several cities.

One of them is in Leiden. This is their video call out!

The full list of protests you can find here.

20 juni: Kom in actie voor vluchtelingen in tijden van corona

[English below]

Gezamenlijke oproep Comité 21 Maart en Stop the War on Migrants

Wereldvluchtelingendag 20 juni: kom in actie voor vluchtelingen in tijden van corona

Voor migranten en vluchtelingen is het leven in ‘normale’ tijden vaak al heel moeilijk. De overvolle opvangkampen en detentiecentra vormen een gevaar voor hun gezondheid. Tijdens de huidige corona-pandemie wordt dit alleen maar erger. Migranten zijn bijzonder kwetsbaar voor de crisis. In plaats van voldoende gezondheidszorg en huisvesting te bieden, hebben Europese autoriteiten de noodsituatie gebruikt om hun aanvallen op migranten te escaleren en xenofobie op te voeren.

De grote demonstraties wereldwijd tegen politiegeweld en racisme, die ook vluchtelingen treffen, maken duidelijk dat er veel protest nodig en mogelijk is.

Continue reading “20 juni: Kom in actie voor vluchtelingen in tijden van corona”

Protesteer tijdens wereldvluchtelingendag 20 juni

In 8 verschillende plaatsen: HIER.

Download bovenstaande flyer als PDF HIER
Download bovenstaande flyer en als poster te gebruiken flyers tesamen als PDF HIER

OPROEP VOOR PROTEST TIJDENS WERELDVLUCHTELINGENDAG – facebook event
Op Wereldvluchtelingendag (20 juni), om 14 uur, roepen wij op tot protesten in zoveel mogelijk locaties.
Organiseer je ergens een protest? Geef het ons door.
De nog toenemende lijst met locaties vind je HIER.

CALL OUT FOR PROTEST AT WORLD REFUGEE DAY – facebook event
On World Refugee Day (June 20th), at 14 hrs, we call for protests in as many cities as possible.
Are you organizing a protest? Tell us about it.
You can find the growing list of locations HERE.

English below

Continue reading “Protesteer tijdens wereldvluchtelingendag 20 juni”

14 november: Open actiebijeenkomst UDT wapenbeurs

[English below]

Van 26 tot 28 mei 2020 vindt in Ahoy Rotterdam de Undersea Defence Technology (UDT) beurs plaats, de grootste beurs voor onderwaterwapens ter wereld. Het is een plek waar de militaire industrie met onderzoekers en (potentiële) klanten ontwikkelingen mbt militaire onderzeetechnologieën bespreekt, maar vooral nieuwe dodelijke producten kan promoten. Naast de verwoestende rol die deze producten spelen in voortgaande oorlogen, heeft de sonartechnologie die de militaire industrie verkoopt ook dodelijke gevolgen voor onderwaterdieren, zoals walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Grote wapenbedrijven en onderzoeksinstituten die medeverantwoordelijk zijn voor de militarisering van de Europese grenzen, zoals Thales en TNO, nemen deel aan de beurs.

Stop the War on Migrants organiseert een open actiebijeenkomst in het Poortgebouw in Rotterdam (Stieltjesstraat 38) om te bespreken wat we kunnen doen om deze beurs te stoppen en hoe we actie kunnen ondernemen tegen de deelnemende bedrijven. Tijdens de bijeenkomst zullen we meer informatie over de beurs en de locatie geven, waarna we willen brainstormen over diverse acties. Er is voorafgaand aan de bijeenkomst een VoKu waar iedereen een heerlijke veganistische maaltijd kan krijgen.

Programma:
19:00 VoKu
20:00 Start bijeenkomst

[English]

UDT Arms Fair Open Action Meeting

From the 26th to the 28th of May 2020 Ahoy Rotterdam is hosting the Undersea Defence Technology Fair (UDT), the largest undersea arms fair of the world. It is a place where the military industry meets with researchers and clients to discuss new developments within undersea defence technology but most importantly to promote their new deathly products. Next to the devasting role these products play in ongoing wars, the sonar equipment sold by the military industry also has deathly consequences for animals living underwater such as whales, dolphins and porpoises. Big arms companies and research institutes that also bear responsibility for militarizing Europe’s borders such as Thales and TNO are participating in this fair.

Stop the War on Migrants is organizing an open action meeting at the Poortgebouw in Rotterdam to discuss what we can do to stop this fair and how we can take action against companies participating. During the meeting we will provide more information about the fair and the location after which we will brainstorm about different actions. There will be a VoKu beforhand where everybody can have a delicious vegan meal.

Program:
19:00 Voku
20:00 Start meeting

Onaangekondigde actie bij kantoor Airbus in Leiden tegen wapenhandel Jemen-oorlog en militarisering van grenzen

Leiden, 10 april 2019 – Sinds 12.20 uur vanmiddag voeren activisten van Stop the War on Migrants en de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) een onaangekondigde actie bij het hoofdkantoor van wapenbedrijf Airbus in Leiden (Mendelweg 30). Zij houden spandoeken op, maken lawaai en delen flyers uit om te protesteren tegen de wapenhandel van het bedrijf voor de oorlog in Jemen en tegen de rol van Airbus bij de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’. Vandaag vindt in Amsterdam de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Airbus plaats.

In februari ging Airbus CEO Tom Enders te keer tegen de Duitse regering, omdat het wapenembargo van dit land tegen Saoedi-Arabië wapenleveringen van het bedrijf op de helling zette. Duitsland heeft zeer recent het wapenembargo afgezwakt, waardoor Franse en Britse wapens met Duitse onderdelen van Airbus weer aan Saoedi-Arabië geleverd kunnen worden. Het gaat om onder meer gevechts- en transportvliegtuigen en raketten die in de oorlog in Jemen ingezet worden.

Airbus is één van de grootste wapenbedrijven ter wereld, vooral gevestigd in Frankrijk en Duitsland. Het hoofdkantoor zit in Nederland vanwege belastingredenen. Door de productie en verkoop van onder andere helikopters, gevechtsvliegtuigen en raketten aan landen over de hele wereld, verdient Airbus veel geld. Airbus verkoopt zijn wapens ook aan landen in oorlog, landen met interne gewapende conflicten, autoritaire regimes en mensenrechtenschenders. Airbus is daarnaast betrokken bij kernwapens.

Met zijn wapens levert Airbus een grote bijdrage aan de oorzaken voor mensen om te vluchten. Tegelijkertijd is Airbus ook een belangrijke speler op de Europese grensbewakingsmarkt. Helikopters, grensbewakingssytemen, drones en andere militaire of technologische middelen van Airbus worden in heel Europa en daarbuiten ingezet om de grenzen van Europa steeds verder te militariseren. Zo zijn helikopters of vliegtuigen van het bedrijf in dienst bij grensbewakingsautoriteiten van onder meer Wit-Rusland, Bulgarije, Finland, Duitsland, Kazachstan, Litouwen, Oekraïne, Roemenië en Slovenië en leverde het grensbewakingssytemen aan Roemenië, Frankrijk, Spanje en Bulgarije. De wapengigant is ook betrokken bij recente testen met surveillancedrones op de Middellandse Zee voor Frontex. Airbus werkt daarbij samen met het Israëlische wapenbedrijf Israel Aerospace Industries, dat zijn drones en andere producten graag promoot als zijnde getest op de Palestijnen.

Door EU-lidstaten en derde landen, vaak met hulp van EU-financiering, te voorzien van middelen voor grensbewaking worden deze grenzen steeds verder gemilitariseerd. Hierdoor worden migranten gedwongen om steeds gevaarlijkere routes te nemen, vallen zij steeds vaker in handen van criminele mensensmokkelnetwerken en sterven migranten steeds vaker aan de grenzen van Europa en daarbuiten. Airbus speelt een leidende rol in de effectieve lobby van de wapenindustrie voor een migratiebeleid gebaseerd op het steeds verder opvoeren en militariseren van grensbewaking.

Stop the War on Migrants! is een campagne die vorig jaar van start ging en zich richt tegen het Europese migratiebeleid, in het bijzonder wapenbedrijven zoals Airbus en Thales die grof verdienen aan de ellende van vluchtelingen. De groep organiseerde eerder protesten bij de Bedrijvendagen op de TU Delft, waar deze bedrijven prominent aanwezig waren, bij de jaarvergadering van Airbus vorig jaar in Amsterdam en bij de Schouwburg Hengelo waar Thales een belangrijke sponsor van is. Samen met AAGU blokkeerde Stop the War on Migrants vorig jaar oktober de toegangspoorten van Thales in Hengelo.

AAGU voert al langere tijd actie tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid, met name tegen het detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Een recente campagne richtte zich tegen de gezinsgevangenis die hier gevestigd is.

Blokkade wapenbedrijf Thales in Hengelo tegen verdienen aan ‘vluchtelingencrisis’

Sinds 6.30 uur vanochtend blokkeren activisten van Stop the War on Migrants! en de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de ingangen van wapenbedrijf Thales in Hengelo (Haaksbergerstraat 49). Zij protesteren met de actie tegen de rol van Thales (voorheen bekend als Holland Signaalapparaten (HSA)) in de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’. Wapenexporten van Thales dragen bij aan oorlog, repressie en mensenrechtenschendingen, belangrijke oorzaken voor gedwongen migratie. Het bedrijf verdient daarna nog eens aan het leveren van materieel voor grensbewaking en -controle om de mensen die hierdoor gedwongen op de vlucht moeten slaan tegen te houden.

Verschillende mensen hebben zich vastgeketend aan de toegangshekken van Thales, waardoor autoverkeer het bedrijfsterrein niet op kan. Anderen staan met spandoeken bij de poorten en delen flyers uit aan werknemers. Bij de ingang aan de Haaksbergerstraat wordt de lange lijst met vluchtelingen die de dood vonden aan de grenzen van ‘Fort Europa’ voorgelezen.
Een woordvoerder van de activisten zegt: “Thales verdient grof geld aan oorlog en aan het onmenselijke Europese vluchtelingenbeleid. Vandaag maken wij duidelijk dat dit onacceptabel is en dat Thales niet ongestoord dit dodelijke werk kan voortzetten. Met de blokkade worden deze activiteiten van Thales publiekelijk aan de kaak gesteld en even een halt toegeroepen, maar ze zouden natuurlijk voor altijd moeten stoppen.” Continue reading “Blokkade wapenbedrijf Thales in Hengelo tegen verdienen aan ‘vluchtelingencrisis’”

Fotoverslag picket schouwburg Hengelo

Afgelopen zondagavond hebben we met een groep van ongeveer tien mensen staan picketen bij de schouwburg van Hengelo. Hierbij wat foto’s van Jan Kees Helms (facebookpage: Deeez Action Documentary Photography). Voorafgaand werd een persbericht verzonden, daarvan ook hier de tekst. In de Thales’ Bloedgeld Foyer werd veel gesproken over de (reden) van de demonstratie, hoorden we achteraf.

Picketline bij Schouwburg Hengelo tegen sponsorrelatie met wapenbedrijf Thales

Bij aanvang: hernoeming Thales foyer: Thales’ Bloedgeld Foyer.

Komende zondag (30 september, 19 tot 20 uur), zullen activisten van Stop the War on Migrants! en stichting VEDAN voorafgaand aan een concert van Guus Meeuwis met spandoeken en flyers voor de ingang van Schouwburg Hengelo (Beursstraat 44) staan om de schouwburg op te roepen de sponsorrelatie met wapenbedrijf Thales Nederland te beëindigen.
Wapenexporten van Thales dragen bij aan oorlog, repressie en mensenrechtenschendingen, belangrijke oorzaken voor gedwongen migratie. Het bedrijf verdient daarna nog eens aan het leveren van materieel voor grensbewaking en -controle om de vluchtelingen die mede hiervan het resultaat zijn tegen te houden.

Thales Nederland (vroeger bekend als Holland Signaal) levert onder meer communicatiesystemen voor Saoedische tanks, die ingezet worden in de verwoestende oorlog in Jemen, en radar voor schepen voor de Egyptische marine, betrokken bij de zeeblokkade van Jemen en bij geweld tegen vluchtelingenschepen.
Door EU-lidstaten en derde landen, vaak met hulp van EU-financiering, te voorzien van middelen voor grensbewaking worden deze grenzen steeds verder gemilitariseerd. Hierdoor worden migranten gedwongen om steeds gevaarlijkere routes te nemen, vallen zij steeds vaker in handen van criminele mensensmokkelnetwerken en sterven migranten steeds vaker aan de grenzen van Europa en daarbuiten.
Thales en andere wapenbedrijven voorzien niet enkel in de behoeftes van Fort Europa, maar lobbyen ook actief op nationaal en Europees niveau voor het militariseren van de Europese grenzen en hebben deze manier grote invloed op het Europese migratiebeleid.

Thales Nederland maakt graag goede sier met het sponsoren van organisaties (van studieverenigingen tot sportclubs), evenementen en instellingen. Voor de schouwburg in Hengelo is Thales een belangrijke sponsor, die zelfs een eigen Thalesfoyer in het gebouw heeft. Volgens Stop the War on Migrants! en stichting VEDAN zou de schouwburg Thales niet moeten helpen bij het opschonen van diens imago door dergelijk sponsorschap.
In reactie op een brief van die strekking aan de schouwburg, liet deze weten het huidige sponsorcontract met Thales te respecteren, maar een verlenging na juli 2019 te gaan heroverwegen. Met de picketline van zondag willen Stop the War on Migrants! en stichting VEDAN de schouwburg een extra duwtje geven om tot de enige juiste beslissing te komen: het verbreken van de banden met Thales.

Stop the War on Migrants! is een campagne die dit jaar van start ging en zich richt tegen het Europese migratiebeleid, in het bijzonder wapenbedrijven zoals Thales en Airbus die grof verdienen aan de ellende van vluchtelingen. De groep organiseerde eerder protesten bij de Bedrijvendagen op de TU Delft, waar deze bedrijven prominent aanwezig waren, en bij de jaarvergadering van Airbus in Amsterdam.
Stichting VEDAN (Vredes- en DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad) is een lokaal initiatief, dat zich inzet voor vrede en duurzaamheid. Het organiseert jaarlijks vele activiteiten op dit gebied, met onder meer een vol programma tijdens de Vredesweek die vorige week plaatsvond, waarbij vooral verhalen van vluchtelingen in beeld en geluid centraal stonden.

Stop Thales Sponsorship – update and action

[Nederlands beneden]

In June we, Stop the War on Migrants, sent a letter to multiple associations and cultural institutions to ask them to drop their sponsor relationship with Thales. Thales is one of the biggest arms companies of Europe that produces a broad range of military and security products. With these products, Thales contributes to wars, repression and violence against refugees.

Most of the addressed didn’t respond, but we got some answers, both negative and hopeful. We ask you to also contact the associations and institutions concerned (see list below) to let them know they should sever all ties with Thales.

These are the reactions we received from the organizations we contacted:

Continue reading “Stop Thales Sponsorship – update and action”