Flyeractie ‘Evacuation To Safety Now! – Steun de vluchtelingen in Tripoli (Libië)’

[English below] Op 18 december – internationale migrantendag – wordt in verschillende landen aandacht gevraagd voor het protest van migranten van Refugees in Libya voor het UNHCR-gebouw in Tripoli (Libië). Er zal op diverse plekken actie worden gevoerd in het kader van de Abolish Frontex-campagne.
In Amsterdam vindt van 14 tot 16 uur op de Dam een protest plaats, met muziek van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, Tora Amanda en Rhythms of Resistance, en zo mogelijk een live verbinding met de mensen in Libië. We delen flyers met informatie en de oproep een petitie aan de regering te ondertekenen uit.

Een petitie tot onmiddellijk evacuatie van deze vluchtelingen en het stopzetten van de Nederlandse en Europese samenwerking met Libië om vluchtelingen tegen te houden. Want Nederland is medeverantwoordelijk voor de erbarmelijke situatie van vluchtelingen in Libië.

Na een razzia in de buitenwijken van Tripoli op 1 oktober j.l. – met 5000 arrestaties en 6 doden tot gevolg – hebben 3000 migranten middels een sit-in bescherming gezocht voor de deur van de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Zij verdienen onze steun in hun dappere strijd.

Migranten hebben in Libië geen rechten en mogen zonder proces gevangen gezet worden. De Libische detentiecentra zijn berucht om hun mensenrechtenschendingen en martelingen. Een onderzoeksmissie van de VN-Mensenrechtenraad spreekt van misdaden tegen de menselijkheid.

Als vluchtelingen de Libische hel proberen te ontsnappen worden ze op de Middellandse Zee met hulp van EU-grensbewakingsagentschap Frontex onderschept door de zogenaamde Libische kustwacht en direct in Libische detentiecentra gevangen gezet.

De Libische regering en diverse milities krijgen geld, wapens en materieel van de EU en EU-lidstaten om vluchtelingen tegen te houden. Nederland stelt o.a. een marineschip ter beschikking voor het trainen van de Libische kustwacht.

De petitie wordt in de week na 18 december aan de regering en parlement overhandigd.

Teken de petitie hier en sluit je aan bij het protest op de Dam!

Houd Covid-19-voorzorgsmaatregelen in acht: we houden afstand van elkaar en dragen mondkapjes. Kom niet als je klachten hebt.

Alarm Phone Nederland
All Included
ASKV
Internationale Socialisten
MiGreat
Sea Watch Nederland
Seebrücke/Zeebrug
Soedanese Vluchtelingenorganisatie
Stop the War on Migrants
Stop Wapenhandel
Vrouwen Tegen Uitzetting

[English]

On December 18 – International Migrants Day – attention is drawn in several countries to the protest of migrants from Refugees in Libya in front of the UNHCR building in Tripoli (Libya). Action will be taken in various places as part of the Abolish Frontex campaign.

In Amsterdam a protest will take place on Dam Square from 2 to 4 pm, with music from the Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, Tora Amanda and Rhythms of Resistance, and, if possible, a live connection with the people in Libya. We are handing out flyers with information and an appeal to the government to sign a petition. A petition to immediately evacuate these refugees and to end Dutch and European cooperation with Libya to stop refugees. Because the Netherlands is partly responsible for the appalling situation of refugees in Libya.

After a raid in the suburbs of Tripoli on 1 October this year. – with 5000 arrests and 6 deaths as a result – 3000 migrants have sought protection in front of the UNHCR office through a sit-in. They deserve our support in their brave fight.

Migrants in Libya have no rights and can be imprisoned without trial. The Libyan detention centers are notorious for human rights violations and torture. A fact-finding mission of the UN Human Rights Council speaks of crimes against humanity.

When refugees try to escape Libyan hell, they are intercepted in the Mediterranean, with the help of EU border security agency Frontex, by the so-called Libyan coastguard and are directly imprisoned in Libyan detention centers. The Libyan government and various militias receive money, weapons and equipment from the EU and EU Member States to stop refugees. The Netherlands is making a naval vessel available for training the Libyan coastguard, among other things.

The petition will be handed over to the government and parliament in the week after December 18.

Sign the petition here and join the protest on Dam Square!

Please observe Covid-19 precautions: we keep our distance from each other and wear face masks. Do not come if you have Covid-19 symptoms.

Alarm Phone Netherlands
All Included
ASKV
Internationale Socialisten
MiGreat
Sea Watch Netherlands
Seebrücke/Zeebrug
Soedanese Vluchtelingenorganisatie
Stop the War on Migrants
Stop Wapenhandel
Vrouwen Tegen Uitzetting