Stop Thales Sponsorship

Dutch below

We, Stop the War on Migrants, have sent a letter to multiple associations and cultural institutions to ask them drop their sponsor relationship with Thales. Thales is one of the biggest arms companies of Europe that produces a broad range of military and security products. With these products, Thales contributes to wars, repression and violence against refugees.

Thales exports arms and surveillance equipment to countries at war, dictatorships and human right violators, such as Egypt and Saudi Arabia. In this way, Thales plays a part in the escalation of wars and the continuation of repression, contributing to the reasons why people are forced to flee. At the same time, Thales profits again on the other side, by supplying Europe and third countries with equipment to boost and militarize its borders. Because of this, migrants are forced to take ever more dangerous routes, increasingly fall into the hands of criminal smuggler networks and often die at the borders of Europe. Thales, however, is not only provider of the needs of Fortress Europe, but also actively lobbies at national and European level for the militarization of the European borders to increase its profits and in this way heavily influences the European migration policy.

In our view, working together with such a company is unacceptable. Cultural institutions and associations should not help this company to clean up its image through sponsorship. This is why we have asked the organisations and institutions that are sponsored by Thales in the Netherlands to stop their sponsor relationship with Thales and to call out Thales on its deadly and destructive practices.

See the letter below.

Dutch

Wij, Stop the War on Migrants, hebben een brief gestuurd naar verschillende verenigingen en culturele instituties om hen te vragen hun sponsor relatie met Thales stop te zetten. Thales is een van de grootste wapenbedrijven van Europa die een grote verscheidenheid aan militaire- en veiligheidsproducten produceert. Door het produceren van deze middelen draagt Thales bij aan oorlog, repressie en geweld tegen vluchtelingen.

Thales exporteert wapen en surveillance materiaal naar landen in oorlog, dictaturen en mensenrechten schenders zoals Egypte en Saudi Arabië. Op deze manier speelt Thales een belangrijke rol in de escalatie van oorlogen en de voortzetting van onderdrukking en draagt Thales bij aan de redenen waarom mensen vluchten. Tegelijkertijd profiteert Thales aan de andere kant door Europa en derde landen te voorzien van middelen om diens grenzen te versterken en te militariseren. Vanwege deze ontwikkeling worden migranten gedwongen om steeds gevaarlijkere routes te nemen, vallen zij steeds vaker in handen van criminele mensensmokkel netwerken en sterven migranten steeds vaker aan de grenzen van Europa. Thales is echter niet enkel de voorziener van de behoeftes van Fort Europa maar lobbyt ook actief op nationaal en Europees niveau voor het militariseren van de Europese grenzen om zo diens inkomsten te vergroten en heeft op deze manier een grote invloed op het Europese migratiebeleid.

In onze ogen is het samenwerken met zo’n bedrijf onacceptabel. Culturele instituties en verenigingen zouden Thales niet moeten helpen bij het opschonen van diens imago door sponsorschap. Wij hebben de instituties en verenigingen die gesponsord worden door Thales daarom ook gevraagd hun sponsorrelatie met Thales stop te zetten en het bedrijf aan te spreken op diens dodelijke en verwoestende activiteiten.

Zie de brief hieronder:

De brief / The letter

Wij lazen dat uw organisatie/evenement/vereniging/… gesponsord wordt door het bedrijf Thales. Door middel van deze brief willen wij er bij u op aandringen deze sponsorrelatie te heroverwegen, gezien de controversiële rol van Thales als producent en leverancier van wapens en middelen voor grensbewaking. Thales draagt bij aan oorlog, onderdrukking en geweld tegen vluchtelingen.

Thales behoort tot de tien grootste wapenbedrijven ter wereld. Het bedrijf produceert een breed palet aan wapens, van vuurwapens tot drones en van pantservoertuigen tot radarapparatuur. Thales is ook betrokken bij productie en onderhoud van kernwapens, én wordt steeds actiever op het gebied van biometrie.

Het klantenbestand van Thales strekt zich uit over de hele wereld, en omvat landen in oorlog, dictaturen en mensenrechtenschenders. Thales is bijvoorbeeld een belangrijke leverancier van wapens voor het autoritaire regime van president Sisi in Egypte, dat ook betrokken is bij de verwoestende oorlog in Jemen. De afgelopen jaren voorzag het bedrijf Egypte onder meer van Rafale gevechtsvliegtuigen en radarapparatuur voor oorlogsschepen, ondanks een EU-wapenembargo tegen dit land.

Thales is een hoofdzakelijk Frans bedrijf, maar het is Thales Nederland dat de radarapparatuur voor Egyptische oorlogsschepen levert. En het is ook Thales Nederland dat het communicatiesysteem SOTAS levert voor tanks van Saoedi-Arabië, één van de meest onderdrukkende dictaturen ter wereld en eveneens betrokken bij de oorlog in Jemen.
Afgelopen april nam de Tweede Kamer nog een motie aan om verdere leveringen van SOTAS te voorkomen.

Waar Thales aan de ene kant dus bijdraagt aan oorlog en onderdrukking, waardoor mensen gedwongen worden op de vlucht te slaan, verdient het aan de andere kant nogmaals aan de ellende van deze mensen, door materieel te leveren voor grensbewaking om vluchtelingen tegen te houden. Zo leverde het grenssurveillance-apparatuur aan Spanje en
zijn surveillancesystemen en drones van Thales in gebruik in Calais, de Franse havenplaats waar veel vluchtelingen in deplorabele omstandigheden leven, wachtend op een mogelijkheid de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

Het migratiebeleid van de Europese Unie kenmerkt zich door het steeds verder opvoeren en militariseren van grensbewaking. Vluchtelingen zijn hier de dupe van: ze worden geconfronteerd met steeds meer geweld door grensbewakingsautoriteiten, ze worden gedwongen steeds gevaarlijkere vluchtroutes te zoeken en in de hande van criminele mensensmokkelnetwerken gedreven, ze komen vast te zitten in moeilijke levensomstandigheden als ‘illegalen’ of ze worden opgesloten en gedeporteerd naar onveilige landen van herkomst.

Dit EU-beleid komt niet uit de lucht vallen. De Europese militaire en beveiligingsindustrie heeft via een intensieve en succesvolle lobby een grote vinger in de pap veroverd in het ontwikkelen en uitbouwen van een beleid waarin migratie eenzijdig wordt gepresenteerd als een veiligheidsprobleem, dat met inzet van militaire middelen bestreden moet worden. Thales speelt een vooraanstaande rol in deze Europese lobby. Het bedrijf heeft zes lobbyisten rondlopen in Brussel, en zit gemiddeld vijf keer per jaar met de Europese Commissie om tafel.

Indien gewenst voorzien wij u graag van meer informatie, u kunt ons altijd benaderen met vragen. Gezien het bovenstaande kunnen wij ons niet voorstellen dat u een sponsorrelatie met Thales wilt blijven onderhouden. Vluchtelingen hebben steun, veilige vluchtroutes en goede opvang nodig, daarbij zijn bedrijven die de middelen leveren die hun situatie alleen maar verslechteren een groot obstakel. Wij roepen u dan ook op deze relatie te beëindigen en Thales aan te spreken op zijn dodelijke en verwoestende activiteiten. Graag ontvangen wij voor 1 augustus een reactie van u.

Met vriendelijke groeten,

‘Stop the War on Migrants’

For more info about the campaign, see also:

https://www.facebook.com/Stop-the-War-on-Migrants-326801787822462/
https://twitter.com/War_On_Migrants