Afghaanse vluchtelingen vragen Leidse universiteit om promotiebijeenkomst wapenbedrijf Airbus te annuleren

Bron: Doorbraak

Vorige week riepen we op om protestbrieven te schrijven tegen de promotie van het wapenbedrijf Airbus op de faculteit Sociale Wetenschappen van de Leidse universiteit. Morgen maart komt Hannah de Vries daar in het kader van een “CareerCollege” een praatje houden over haar werk voor het wapenbedrijf.

Namens 24 lidorganisaties schreef de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON) deze open brief aan de faculteit.

Wij, Afghaanse vluchtelingen organisaties in Nederland (FAVON), willen u te kennen geven dat wij ernstige bezwaren hebben tegen faciliteren van wapenhandelbedrijf Airbus door de Leidse universiteit. Als geen ander kunnen wij aan uw studenten uitleg geven over de dodelijke efficiëntie van Airbus’ handel. Deze kennis wordt bij ons namelijk al veertig jaar van generatie op generatie overgeleverd, zij het met vaak dodelijke afloop.

Van 1979 tot 1991 waren het de wapens van de Soviet Unie en van de door westerse coalities uitgerustte Mujahedeen aan wie wij onze ouders verloren. Vanaf 1996 waren het de Taliban die als ex-Mujahedeen met dezelfde wapens onze geliefden vermoorden. Van 2001 tot heden zijn het de Taliban, ISIS en andere terroristische organisaties die onze kinderen vermoorden. Ze gebruiken deels de producten van het westerse wapenindustrie. Door militaire reactie van Amerika en de NAVO tegen deze terroristische organisaties worden helaas ook onze kinderen vermoord.

Van alle ‘bloeiende’ afzetmarkten die de wapenhandel ‘rijk’ is, is alleen al in Afghanistan geen familie meer te vinden die niet verscheurd is door oorlog, geweld en vluchtelingschap, en geen individu die geen slachtoffer kent van onder andere Airbus’ producten en die van hun concurrenten. Het aantal doden en slachtoffers van militaire middelen in Afghanistan is inmiddels enorm groot. Het menselijk leed onhoudbaar.

Het feit dat 2017 het vierde opeenvolgend jaar is waarin meer dan tienduizend getelde burgerslachtoffers zijn gemaakt door oorlogsmaterieel en Afghanistan daarmee weer een nieuw ‘record’ heeft geboekt, toont wie de werkelijke winnaar is in deze vuile oorlog. De wapenhandel wenst niets liever dan dat deze vuile oorlog nog tot in de eeuwigheid voortduurt ongeacht de gevaren voor ons volk en dat onze dierbare verliezen nog grootser en ingrijpender zullen zijn in de toekomst.

Vluchtelingen gebruikt als smos voor een nieuwe afzetmarkt: grensbewaking. Het aantal mensen dat veiligheid zoekt van het wapentuig maar de dood vindt door toedoen van de steeds groeiende aantallen en geavanceerder Europese grenzen loopt inmiddels al in de tienduizenden. De winsten die bedrijven als Airbus opstrijken door hun zelf gecreëerde vluchtelingen tegen dodelijke grenzen aan te laten lopen zullen inmiddels zijn opgelopen tot miljarden.

Tientallen jaren zijn miljoenen Afghanen, meestal burgers, al bezig om vreedzame oplossingen te vinden voor de proxyoorlog die in ons thuisland wordt uitgevochten.
Onze diaspora over de hele wereld wenst niets liever dan om in vrede in hun thuisland te sterven. Maar zolang bedrijven als Airbus de oorlog blijven voeden met materieel, zijn wij kansloos.

Wij verwachten van de Rijks Universiteit Leiden en in het bijzonder de faculteit Sociale Wetenschappen dat zij zich concentreren op vreedzame en constructieve oplossingen voor problemen in de wereld, zodat onze jongeren verrijkt worden met constructieve kennis. Maar tot onze afschuw en pijn moeten wij onder ogen zien dat uw faculteit een podium biedt aan een handelssector die de belangrijkste schakel is van de eindeloze keten van dood door geweld en verwoeste levens door trauma en verlies van onze families.

U faciliteert wapenhandel Airbus om uw studenten, die onze toekomst zijn, te interesseren voor de handel in hun dodelijke producten. Als Afghaanse vluchtelingen schamen wij ons voor uw naïviteit en kortzichtigheid. Wij verzoeken u om uw studenten namens ons, Afghaanse vluchtelingen in Nederland, mee te delen dat het ons al veertig jaar niet uitmaakt door welk land of bedrijf de militaire middelen worden geleverd die onze families doden en ons land verscheuren. Wij zijn allemaal slachtoffers van uw gastspreker die winsten maakt over de lijken van onze geliefden.

Wij verzoeken u met klem het faciliteren van Airbus per direct te annuleren en u te bezinnen op een gastspreker die wel bijdraagt aan een constructieve, vreedzame en duurzame toekomst voor onze kinderen.

FAVON